Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Sáng 1-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên với 441 buổi/26.337 lượt cán bộ, hội viên tham gia; phối hợp nói chuyện truyền thống, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và học sinh 141 buổi/33.418 người...

Các cấp Hội đã kết nạp được 385 hội viên mới (đạt 32,08% chỉ tiêu) nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 34.849 người; phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy Đảng kết nạp 11 hội viên cựu chiến binh vào Đảng.

Về công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh (nhiệm kỳ 2022-2027), đến nay, 240/240 Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn và Hội khối 487 đã tiến hành xong đại hội; 6/17 Hội Cựu chiến binh cấp huyện tổ chức đại hội (đạt 35,3%).


Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu đạt 37,30%. Toàn tỉnh có 1.174 hội viên Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi; 89 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 379 trang trại, 5.085 gia trại, 1.169 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, đã tạo việc làm cho 14.794 lao động là con, em hội viên.

6 tháng đầu năm đã xóa được 5 căn nhà dột nát, trong đó có 3 nhà là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp. Đặc biệt, trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã hiến 4.088 m2 đất không nhận tiền đền bù; tham gia hơn 2.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, di dời nhà, hàng rào, chuồng trại chăn nuôi, làm nhà vệ sinh, đào hố rác...

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại; thống nhất các giải pháp tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố (chưa tổ chức đại hội) tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 1110/HD-CCB ngày 2-8-2021 về Đại hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp huyện hoàn thành trong tháng 7-2022. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10.

ANH HUY