Phó thủ tướng Vũ Đức Đam rất tế nhị và chặt chẽ, khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai năm học 2022-2023, sáng 12-8 do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức.

Ông dành chủ yếu thời gian để phân tích, biểu dương những thành tích của Ngành Giáo dục, kể cả nói những khó khăn về “cơm, áo, gạo, tiền” mà nhiều năm nay các thế hệ thầy, cô giáo phải vượt qua… Sau đó ông mới nói - có lẽ điều ông đã suy nghĩ, dằn vặt từ lâu lắm rồi.

Ông nói: “Chúng ta chưa trung thực ngay trong giáo dục”. Có thể hiểu sự thiếu trung thực nguy hại đến mức độ nào, nhưng đáng tiếc nó lại xảy ra cả ngay trong Ngành Giáo dục! Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến đạo đức xã hội xuống cấp rất trầm trọng.

Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc, từ chủ nghĩa duy tâm đến chủ nghĩa duy vật; từ tôn giáo đến vô đạo… đâu đâu, ai ai cũng răn dạy con người yêu cầu số một là trung thực. Vì một sự không trung thực sẽ dẫn đến vạn sự không trung thực khác vô tình hay cố ý để che đậy cho điều không trung thực. Mà điều không trung thực giống như cây không có gốc.

Nếu chỉ ra sự chưa trung thực trong giáo dục thì phải có thời gian thống kê kỹ và phải liệt kê dài dài chắc mới hết được. Mà cũng kể để làm gì, nếu tất cả chúng ta, nhất là Ngành Giáo dục không quyết tâm sửa!

Chỉ biết rằng không sửa ngay là nguy. Nguy thật. Vì giáo dục chưa trung thực là một trong những nguy cơ chính dẫn đến tương lai cả xã hội không trung thực.

Huy Thiêm