Song đâu phải chỉ có vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, 5 năm trong nhiệm kỳ IV của Hội CCB TP anh hùng, các anh “Bộ đội Cụ Hồ” ở đây đã góp phần làm nở rộ bao vẻ đẹp của hoa hồng trong tình yêu con người, trong cuộc sống - Đó, Hội CCB xã Bảo Ninh kết hợp sản xuất với bảo vệ an ninh trên biển rất nhịp nhàng; Hội CCB Thuận Đức duy trì rất đều lịch tuần tra bảo vệ thôn xóm; Hội CCB phường Đồng Mỹ xử lý kịp thời và nghiêm khắc chuyện mất trật tự an toàn xã hội ở khu vực Tháp chuông và nhà thờ Tam tòa. Bạn biết chăng, trong dịp Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp năm trước, trên 500 hội viên CCB đã được bầu vào các cấp lãnh đạo đó…

Cùng với Bảo Ninh, các phường, xã Hải Thành, Quang Phú cũng liên kết, liên doanh, hỗ trợ nhau sức lao động, vốn tự có mua sắm tàu, thuyền, trang thiết bị, làm nên nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, thu hút hàng trăm lao động là CCB và con em của họ vào làm việc. Trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch nay đã lên tới 95 doanh nghiệp CCB, mỗi doanh nghiệp nhỏ cũng thu mỗi năm 3 đến 4 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp thu 5-15 tỷ một năm. Với các vùng nông nghiệp, hội viên mạnh dạn chuyển đổi cách làm cho phù hợp, phổ biến là biết kết hợp vườn, ao, chuồng, đem lại lợi nhuận cao trên một diện tích. Nhiều hộ biết trồng cây phục vụ công nghiệp như trồng rừng, trồng cao su, chế biến lâm sản, tham gia bảo vệ môi trường sinh thái. Hội chăm lo tốt chương trình ký kết với ngân hàng lo vốn cho người nghèo sản xuất, cho sinh viên học hành, cho xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm tới 2.156 hộ CCB, với số vốn vay hơn 40 tỷ đồng, nhờ đó hộ nghèo chỉ còn 0,04%...

Với các phong trào cách mạng ở địa phương thì sao? Tất nhiên rồi, Hội đã có phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thì CCB có tới 98% số hộ đạt gia đình văn hóa kia mà! 5 năm qua, Hội còn động viên mọi người đóng góp xây dựng được 17 ngôi nhà tình nghĩa và 28 nhà đại đoàn kết; với phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội xây dựng được 16 mô hình rừng CCB tự quản và góp phần làm 32 đường giao thông to đẹp, an toàn…

Phạm Xuân Lục