Chiều 26/7, tại Nhà Quốc hội, sau khi thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo kết quả kiểm phiếu, với 484/484 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội). Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Phạm Minh Chính đã trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả biểu quyết điện tử, với 479/479 phiếu, tỷ lệ 95,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng ngày, Quốc hội cũng bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo TTXVN