Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sê Kông bàn giao các HCLS cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ đón nhận và hồi hương 8 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở 3 tỉnh Nam Lào về nước.

Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam, Kế hoạch giữa Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum và Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Nam Lào về  phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào về nước mùa khô 2022-2023; sau hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ, được sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân các dân tộc thuộc các tỉnh Sê Kông, Attapư và Chămpasắc, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc được 8 HCLS.

Theo kế hoạch, ngày 10-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Lễ viếng, truy điệu và an táng các HCLS sẽ được tổ chức.

Thanh Minh