Chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia và New Zealand của đoàn đại quân sự cấp cao Việt Nam lần này nhằm trao đổi tình hình khu vực và trên thế giới; đánh giá quan hệ quốc phòng song phương trong thời gian qua; những nội dung biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới và một số nội dung liên quan đến ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng).

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Australia của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam với mục đích tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới; trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở “Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương” đã ký năm 2012 và thảo thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước tại Hà Nội tháng 8/2012.

Từ ngày 21-25/3, tại New Zealand, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ trao đổi các vấn đề cùng quan tâm và các nội dung biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa quân đội và nhân dân hai nước./.

Theo Vietnam+

(TH)