“Đức Giê-su hy sinh vì muốn loài người được tự do hạnh phúc, đồng bào ta cả lương cả giáo cũng vì tự do hạnh phúc cho toàn dân mà hy sinh phấn đấu”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Lời cảm ơn đồng bào Công giáo”, Bác viết ngày 14-10-1945 để đáp lại thư của các giám mục và đồng bào Công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong bức thư gửi cho Người, các giám mục và đồng bào công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã thể hiện quyết tâm “Hy sinh xương máu để kiến thiết một nước nhà tự do hạnh phúc hoàn toàn…”.

Tinh thần sẵn sàng xả thân của các giám mục, đồng bào công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình đại diện cho sự đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của đồng bào tôn giáo với chính quyền cách mạng non trẻ lúc bấy giờ.

Kế thừa, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo, Ðảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vấn đề tôn giáo và coi đó là một trong những nội dung quan trọng trong việc hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào Công giáo, cũng đang chung tay, góp sức hỗ trợ phòng, chống dịch. Nhiều chức sắc, chức việc, giáo dân đã tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế, truy vết, kiểm soát dịch bệnh ở địa bàn dân cư, góp phần cùng lực lượng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh...

Minh Anh