Trong thời gian từ ngày 20-21/5 Đoàn đã đi thăm và làm việc tại xã Iaphìn, huyện ChưPrông. Tuy là xã có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, nhưng Hội Cựu chiến binh xã đã bám sát vào các Nghị quyết của Đảng bộ địa phương, Nghị quyết của Trung ương Hội để cụ thể hóa bằng Nghị quyết của cơ sở Hội, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", không cam chịu đói nghèo, bằng trí tuệ, sức lực của mình thi đua lao động, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp. Hội đã hướng dẫn các gia đình hội viên tiếp cận với khoa học - kỹ thuật chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, Hội đã xây dựng Nghị quyết "2 xóa 3 giúp" triển khai đến các Chi hội và 100% hội viên. Toàn Hội có 10 trang trại cà phê, tiêu, cao su từ 5 đến 60ha, tạo việc làm thường xuyên cho 300 lao động có thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Cũng trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã đi thăm trang trại của đồng chí hội viên Nguyễn Văn Gác: có 60ha cà phê, 5ha cao su, 3.000 trụ tiêu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, hàng năm thu nhập trên 5 tỷ đồng.
Từ 22-24/5, đồng chí Phó Chủ tịch đã chủ trì chỉ đạo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kinh tế cho 80 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ kinh tế và hội viên Cựu chiến binh của 5 tỉnh khu vực Tây nguyên.
PV