Đoàn đã tới chào xã giao lãnh đạo Hiệp hội CCB quốc gia Lào, được Thiếu tướng Sổm Phon Kẹo My Xay, Chủ tịch Hiệp hội cùng cán bộ, nhân viên cơ quan đón tiếp ân cần.
Đại diện Cục Tuyên giáo Hiệp hội CCB quốc gia Lào và đoàn Báo CCB Việt Nam đã trao đổi tình hình về tổ chức biên chế, hoạt động báo chí tuyên truyền và những khó khăn, thuận lợi trong công tác chuyên môn. Cùng nhau lập Biên bản gặp gỡ nhằm tiếp tục thực hiện Ký kết "Hà Nội ngày 15-7-2012" giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội CCB quốc gia Lào; phát triển mối quan hệ hữu nghị, trao đổi bài học kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong thời gian tới...
Đoàn Báo CCB Việt Nam đi thực tế tại Hiệp hội CCB tỉnh Luông Pha Băng. Làm việc với Đoàn, Trung tá Khăm Mone Chít Ta My, Chủ tịch Hiệp hội tỉnh cho biết: Hiệp hội thành lập năm 2007, nay có 12 huyện Hiệp hội, 54 chi hội và trên 4.500 hội viên, số gia đình hội viên nghèo còn 185 hộ. Hiệp hội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 3 cấp huyện đang chuẩn bị đại hội cấp tỉnh vào tháng 11 tới.
Chuyến đi của đoàn Báo CCB Việt Nam đã góp phần tăng cường thêm tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, nhân dân hai nước và hai lực lượng CCB Việt Nam và Lào anh em.
Tin và ảnh:
Xương Giang