Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VII đọc Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, sáng ngày 31-12-2022

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các đồng chí!

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp!

Đại hội đã thảo luận và thông qua: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VII, gồm 94 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên để gánh vác trọng trách của Đảng, Nhà nước và của Hội giao phó.

Kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ qua và thành công của Đại hội hôm nay là có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Hội, cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước.

Đại hội trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tới dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh cả nước.

Đại hội trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất- phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam- Khẳng định những đóng góp xứng đáng của Hội vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.  

Đại hội trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cám ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và địa phương; Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Cămpuchia; đại biểu Hội Cựu chiến binh Lào; các đồng chí lão thành cách mạng, cùng các đại biểu, các vị khách quý đã đến dự động viên và cổ vũ Đại hội!

Đại hội trân trọng cám ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội thành công tốt đẹp!

Đại hội trân trọng cám ơn các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp đã có hoa, quà tặng chúc mừng đại hội.                                        

       Đại hội đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của các cấp Hội trong suốt thời gian qua. Thành công của Đại hội hôm nay là từ kết quả đạt được của các cấp Hội trong suốt 5 năm qua; là kết tinh trí tuệ của hơn 3 triệu hội viên Cựu chiến binh trong cả nước. Đại hội nhiệt liệt biểu dương các cấp Hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ VII. Cám ơn sự quan tâm của đồng bào, đồng chí, của cán bộ, hội viên, Cựu chiến binh, Cựu quân nhân trong cả nước đã theo dõi, cổ vũ Đại hội.

Xin nhiệt liệt biểu dương và cám ơn các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội và các đơn vị hữu quan đã tận tuỵ, nhiệt tình, trách nhiệm làm công tác phục vụ, đảm bảo góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo, chí của Trung ương, Quân đội, Hà Nội và của Hội đã đến dự và đưa nhiều tin, bài kịp thời về Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên và Cựu chiến binh, Cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của Hội trong 5 năm tới. Ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội. Động viên anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của Nhân dân.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, chúc các đồng chí đại biểu; toàn thể cựu chiến binh, cựu quân nhân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công về mọi mặt! Năm mới thắng lợi mới !

Xin trân trọng cám ơn!