Để xóa đói, giảm nghèo, Chi hội đề ra các biện pháp: Góp vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, giúp giống và vật tư cho các hộ nghèo. Từ đó, các hội viên lập vườn trồng cây, chăn nuôi gà đẻ trứng, phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ. Đến nay, đời sống của gia đình hội viên được nâng lên rõ rệt; tất cả các hộ đều xây nhà, mua xe gắn máy, sắm tivi và con em được đi học ở các trường.
Chi hội CCB Hòn Nghe 2 luôn là điểm sáng trong sản xuất; đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường.

Chí Vượng