Do có điện lưới quốc gia đi qua, ông Kiên đầu tư xây một lò sấy ngô và nông sản cho dân bản trong vùng, rồi thuê người nung gạch, phá đá bán ra thị trường. Hằng ngày, có 20 lao động làm “thuê” cho ông, hằng năm họ được nhận đến gần 500 triệu đồng tiền lương từ công sức bỏ ra. Mỗi năm, trừ chi phí, ông thu lãi 400 triệu đồng lại góp phần tạo nên cảnh quan đẹp một vùng biên giới Việt-Lào. Một thương binh khác ở thị trấn nông trường Mộc Châu, mới từ Thái Bình lên đây lập nghiệp một thập niên. Khi được công ty giống bò sữa giao cho 1,3 ha đất để trồng cỏ nuôi bò, ông Lê Xuân Bắc đang sử hữu 1 đàn 7 con, hằng ngày vắt được 100 lít sữa bán cho công ty, thu về gần 25 triệu đồng/tháng, khoảng 200 triệu đồng một chu kỳ, một khoản thu nhập quá lớn của một thương binh, vừa là công nhân, vừa là nông dân trên cao nguyên.

HOÀNG THẾ CHINH