Hỏi: Bố mẹ tôi sinh được hai người con. Chị tôi, sau khi học xong đã có việc làm, lập gia đình và có nhà ở thành phố, nên sau khi bố tôi mất, mẹ tôi muốn lập di chúc để lại cho tôi toàn bộ tài sản của bố mẹ tôi gồm ngôi nhà mái bằng trên diện tích đất 150m2 (nhà đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)  và sở hữu nhà ghi tên cả bố mẹ tôi). Sau khi viết di chúc, mẹ tôi đem ra UBND xã chứng thực thì cán bộ tư pháp xã trả lời với Giấy chứng nhận hiện tại không thể chứng thực được. Vậy đề nghị quý Báo cho biết cán bộ xã trả lời có đúng không? Mẹ tôi phải làm gì để được chứng thực di chúc theo ý nguyện của mình?

Lê Văn Cường (huyện Tiên Lãng, T.P Hải Phòng)

Trả lời: Cán bộ xã trả lời anh như vậy là đúng vì Giấy chứng nhận ghi tên cả bố mẹ anh. Theo Khoản 2, Điều 26 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2013, mẹ anh chỉ có quyền hưởng 1/2 trong khối  tài sản chung, 1/2 còn lại là di sản của bố anh để lại nên mẹ anh không thể tự quyết định toàn bộ được. Theo Khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự, mẹ anh, anh và chị gái anh đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên mỗi người được hưởng 1/3 di sản của bố anh để lại. Nếu các thành viên trong gia đình anh đồng thuận về việc mẹ anh lập di chúc để lại toàn bộ khối tài sản cho anh thì chị gái anh và anh phải làm văn bản từ chối nhận di sản, nhường toàn bộ quyền hưởng di sản cho mẹ anh. Trên cơ sở đó, mẹ anh làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ và sở hữu nhà mới ghi tên mẹ anh. Sau khi có Giấy chứng  nhận này, mẹ anh có thể đến UBND xã để yêu cầu chứng thực di chúc theo ý nguyện của mình.

Luật sư Nguyễn Văn Trượng