Không chỉ những ngày này, mà từ trước - ngay sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump công bố Thủ đô Hà Nội là địa điểm chọn tổ chức cuộc gặp lần hai giữa ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim - Jong Un, thì hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện đã tràn ngập  trên các phương tiện truyền thông  khắp thế giới.

Nhiều học giả lớn quốc tế cho rằng các bên chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức cuộc gặp Cấp cao Mỹ - Triều không chỉ vì Việt Nam là biểu tượng cho nỗ lực của một đất nước thống nhất dân tộc sau chia cắt của nhiều năm chiến tranh; cũng không chỉ vì Việt Nam có khả năng cung cấp môi trường an ninh chất lượng cao cho cuộc gặp, mà vượt lên là cốt cách Văn hóa Việt Nam; con người Việt Nam sống thủy chung, nhân hậu và giàu lòng nhân ái.

Nói đến Việt Nam là nói đến một đất nước can trường vật lộn trong nhiều đau thương mất mát - mà mất mát lớn nhất, đau thương lớn nhất là sự hy sinh của hàng triệu triệu  người con trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc với lời thề “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Mất mát đấy. Hy sinh đấy. Đau thương đấy! Nhưng Việt Nam không những không để đau thương, mất mát chất chứa thành hận thù, mà đã biết biến đau thương, mất mát thành nội lực kiến tạo đất nước, mang lại cuộc sống bình yên, no ấm cho muôn dân, góp phần giữ gìn, xây dựng nền hòa bình thế giới bằng chính sách ngoại giao “độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa” và “sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước”.

HUY THIÊM