Theo thống kê mới đây của các nhà lãnh đạo Giáo hội Tin Lành Luther, lần đầu tiên trong lịch sử Đạo Tin Lành Luther tại Thụy Điển có số nữ mục sư nhiều hơn nam mục sư. Hiện tại, số nữ mục sư chiếm 50,2% tổng số mục sư sau 60 năm kể từ lần phong chức đầu tiên cho phụ nữ. Con số chính xác là 1.533 nữ mục sư trên tổng số 3.060 thừa tác viên được phong chức. Ba phụ nữ đầu tiên được phong chức vào năm 1960, trong đó hiện tại có Đức Tổng Giám mục Antje Jackelén đang lãnh đạo Giáo hội Thụy Điển.

Nữ mục sư Cristina Grenholm - phát ngôn viên của Giáo hội Thụy Điển cho biết: “Từ quan điểm lịch sử, sự ngang bằng này đã xảy ra nhanh hơn chúng tôi nghĩ trước đây. Một báo cáo năm 1990 ước tính rằng phụ nữ sẽ chiếm một nửa tổng số giáo sĩ vào năm 2090”.

Hiện tại, phụ nữ chiếm khoảng 70% sinh viên thần học, do đó số nữ mục sư dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Bích Phương