CCBVN-Ngày 4-1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức học Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng ủy chủ trì lớp học. Tại buổi học tập, đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hội, Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích kỹ những nội dung của Nghị quyết về nhận diện những biểu hiện suy thoái và nội dung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã nêu. Những nội dung của Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như nội dung của Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đã được quán triệt sâu sắc; giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam nâng cao nhận thức và hiểu biết về mọi mặt; giữ vững lập trường tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.THANH HUYỀN