Thay mặt các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng chí Vũ Ngọc Bình đã phát biểu cảm ơn sự giáo dục, rèn luyện của Đảng và hứa sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Đảng, của dân.

Tin và ảnh: QUỐC HUY