Ngày 19-10-2021, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khoá XIII. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội, cùng cán bộ, đảng viên cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Đỉnh  - Chuyên viên Ban Tuyên giáo, báo cáo viên T.Ư Hội CCB Việt Nam thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khoá XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 4 đến 7-10, tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XIII thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 7, Khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khoá XIII; nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua.

Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Trong quý III, Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội nói chung, các Chi bộ thuộc Đảng bộ nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư về phòng, chống dịch; hưởng ứng các phong trào đóng góp, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Trong quý IV, Đảng bộ tập trung lãnh đạo cơ quan tiếp tục chuẩn bị cho việc triển khai Đại hội CCB các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ VII; công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9; tổ chức Đại hội VECONAC-20 bằng hình thức trực tuyến…

Trung tướng Khuất Việt Dũng cũng lưu ý quá trình phổ biến, quán triệt cần tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt và những nội dung của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khoá XIII. Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ tổ chức các Hội nghị; phát huy tốt vai trò tuyên truyền viên để tuyên truyền về kết quả Hội nghị T.Ư 4 vào cuộc sống.

Võ Hóa