Bão giông về mưa trắng cánh đồng

Cò mỏi cánh không tìm ra nơi đậu

Mẹ và chị tôi đi tận thu lúa bãi

Đôi vai gầy run rẩy giữa chiều mưa.

*

Nghệ Tĩnh quê tôi đã tự nghìn xưa

Đời nối đời lắm thiên tai bão tố    

Đất oằn mình dưới gió Lào, nắng lửa

Đồng khát khô đang kỳ lúa trổ

Mưa trắng đồng khi lúa uốn cong bông

Nước ủ chua gốc sắn, vồng khoai

Hạt thóc hiếm hoi khi giêng hai giáp hạt

Củ sắn Hương Khê xuôi Thạch Hà, về biển

Cá muối Nghi Xuân ngược Sơn Phố, lên rừng

Trong giông bão tình người thêm sâu nặng

Như gừng cay muối mặn đã bao đời.

*

Thu đã sang phố xá nhộn nhịp vui

Dịch dã lui rồi, yên bình trở lại

Tôi đi giữa phố phường Hà Nội

Lòng nôn nao tin lũ lụt quê nhà

Trong tôi hiện lên hình bóng mẹ già

Đang bươn bả trên cánh đồng trắng nước

Nâng bông lúa vàng đẹp hơn mọi loài hoa.

   Hà Nội 10-10-2021

Nguyễn Hồng Thái