Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 24-6-2021, Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cốt lõi của các chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng Khóa XII tại Đại hội; Báo cáo của BCH T.Ư về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; Kết quả chủ yếu trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh Việt Nam; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025…

Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội đã xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam.

Tin và ảnh: Thanh Hương - Đoàn Hải