Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Nguyễn Quyết.

Ngày 17-2-2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch HĐNN, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vinh dự, tự hào được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020), Đại tướng Nguyễn Quyết đã dành gửi Báo CCB Việt Nam đôi điều tâm huyết của một đảng viên cộng sản, một CCB. Báo CCB trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Thưa Đại tướng, nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng là vinh dự đặc biệt và là niềm tự hào của một đảng viên, một CCB. Đại tướng có thể cho biết dấu ấn sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời đi theo Đảng?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Tuổi trẻ của tôi đi theo cách mạng, được học và hiểu về mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng là độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; từ đó, thôi thúc tôi rèn luyện và sáng tạo trong hoạt động cách mạng và trau dồi lý tưởng. Khi đã thấm nhuần và được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn phấn đấu không mệt mỏi vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; dù ở cương vị công tác nào cũng phải kiên định và sáng tạo; trung thành và kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh bảo vệ cái đúng, sửa chữa cái sai trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Không kiên định sẽ sai lầm, lạc hướng; giáo điều, rập khuôn máy móc, không sáng tạo khó mà thành công.

PV: Đại tướng có thể cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết một vài dẫn dụ về sự kiên định và sáng tạo tâm huyết nhất của mình trong những năm tháng hoạt động cách mạng, trong Quân ngũ?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Nội là một ví dụ. Trước Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội là trung tâm đầu não của địch. Giai đoạn tiền khởi nghĩa, có lúc Đảng bộ bị xóa sạch, mất sức chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã khôi phục tổ chức Đảng, cùng tập thể Thành ủy chủ động đón bắt thời cơ, kịp thời lãnh đạo tự vệ và nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội, không đổ máu. Cũng là tổ chức quần chúng cách mạng, dùng bạo lực cách mạng làm thất bại bạo lực phản cách mạng, nhưng chúng tôi đã biết sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, mặc dù không đổ máu vẫn buộc kẻ địch phải buông súng đầu hàng. Tổng kết Cách mạng Tháng Tám, đồng chí Trường Chính - Tổng Bí thư của Đảng đánh giá: Thành ủy Hà Nội đã có sáng tạo trong Tổng khởi nghĩa thành công, cả nước học tập Hà Nội và cũng thành công.

Trong thực hiện chủ trương Nam tiến đối với tôi cũng vậy. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân khu 5, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: Cán bộ Nam tiến đã góp công lao to lớn, đánh bại chiến dịch “dạo mát quân sự” của Pháp, chia lửa với Điện Biên Phủ; để lại một bài học cho xây dựng lực lượng chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bài học thực tiễn sáng tạo, có tác dụng sâu sắc trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975. Bài học đó không chỉ có tác dụng đối với Việt Nam mà còn tác dụng với an ninh và hòa bình của các dân tộc trên thế giới.

Những việc làm sáng tạo, có tính quyết định của tôi thời làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 3, như khẳng định cùng chuyên gia Liên Xô: Cách mạng Việt Nam phải sáng tạo hai phương thức: chiến tranh nhân dân và chủ lực. Thế giới ca ngợi chiến tranh nhân dân Việt Nam là bậc thầy. Chúng tôi đã đưa du kích lên trời, xuống biển, sơ tán dân Hải Phòng nhanh khi chưa có lệnh của T.Ư, không xảy ra thảm họa của B.52 hủy diệt Hải Phòng…

Không những sáng tạo trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tôi cùng quân, dân Quân khu 3 đổi mới xây dựng kinh tế từng người, từng gia đình; cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng bằng chủ trường “Làm giàu đánh thắng”, vươn ra Biển Đông làm giàu đánh thắng. Đây là việc làm chưa có tiền lệ; phá bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp trì trệ. Trung tướng Đỗ Căn thời gian làm Chính ủy Quân khu 3 (nay là Thượng tướng - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) có nói: Chủ trương “Làm giàu đánh thắng”, làm kinh tế từng người, từng nhà của Quân khu 3 trước đây có thể hiểu như chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Xây dựng Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng là vấn đề then chốt, cán bộ chiến lược là yếu tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới. Trong khi các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đang ở trên bờ vực sụp đổ, năm 1989 dự Hội nghị các Đảng Công sản và Công nhân trên thế giới ở Cu Ba, tôi và một số cán bộ chủ trì Tổng cục Chính trị Quân đội ta đấu tranh quyết liệt, phê phán trào lưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đặc biệt là âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”. Kết quả là chúng ta không đi theo vết xe đổ của một số nước. Xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo toàn dân, toàn Quân tiến hành  công cuộc đổi mới thành công.

Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng hiện nay, việc xóa đói giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau, là một chủ trương và đường lối đầy nhân văn và sáng tạo của Đảng và Chính phủ. Những việc này chúng tôi đã làm và đã đạt được thành công nhất đinh - trong điều kiện vật chất của đất nước, Quân đội ta trước đây; đó là: phấn đấu giải quyết chính sách cho cán bộ, chiến sĩ về việc làm, nhà ở; phấn đấu để cô quét rác cũng có nhà…

PV: Thưa Đại tướng, là một vị Tướng “…hội tụ đầy đủ nhân cách “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” của một vị Tướng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh…” như lời phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đại tướng có căn dặn gì thế hệ trẻ hiện nay học tập, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, năng lực để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Thế hệ chúng tôi đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn Quân, toàn dân đánh đuổi đế quốc, giành lại độc lập, tự do, xây dựng đất nước, tiến hành đổi mới thành công bước đầu. Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập mà các bạn trẻ đang là chủ nhân, đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng trên các mặt trận: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; được thế giới đánh giá cao. Chúng tôi đã góp phần mở ra con đường độc lập dân tộc, con đường kháng chiến, con đường đổi mới. Vậy nên, thế hệ hiện nay dù ở nơi nào cũng tự hào là người con của Việt Nam, tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng; Trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, phải sáng suốt, tỉnh táo, phân biệt đúng - sai, tốt - xấu, địch - ta; luôn luôn kiên định, sáng tạo. Tuổi trẻ hãy vững tin trên các mặt trận, sáng tạo, đổi mới để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn Quân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

PV: Xin cảm ơn và kính chúc Đại tướng khỏe để tiếp tục đóng góp nhiều cho đất nước.

Phạm Xuân Bình (thực hiện)