BCH Hội Cựu chiến binh huyện Vị Xuyên khóa VII ra mắt Đại hội

Trong 2 ngày 06, 07/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vị Xuyên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Đại hội có lãnh đạo huyện Vị Xuyên và lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Giang, lãnh đạo một số ngành, Hội, đoàn thể của huyện và 136 đại biểu chính thức.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB Vị Xuyên đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Hiện nay, Hội CCB huyện Vị Xuyên có 26 cơ sở hội, với 236 chi hội và 4.195 hội viên. Tham gia tích cực Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vận động 465 hội viên hiến được gần 23 nghìn m2 đất, phối hợp làm trên 7,8 km đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 7.800 ngày công, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ các đối tượng thương binh, bệnh binh, nạn nhân CĐDC/Điôxin, CCB nghèo để vươn lên trong cuộc sống, thăm hỏi, động viên tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hội viên nghèo. 100% các cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 30% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại hội đã tiến hành Bầu cử 25 đồng chí vào BCH Hội CCB huyện khóa VII; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh; bầu Ban thường vụ; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra Hội CCB khóa VII. Đồng chí Vũ Quang Liên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB huyện Vị Xuyên khoá VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Ngọc Thơ