Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII ra mắt Đại hội.

Sáng ngày 15/6/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn; Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Huy Chung, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Triệu Đức Phú, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo Hội CCB 7 huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện cùng 175 đại biểu đại diện cho gần 3.000 hội viên CCB trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trên các lĩnh vực hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Huyện Hội đã bám sát các chương trình, đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở; đưa các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Hội thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, bằng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội trên 69 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho 1.285 hộ vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện đã có 123 mô hình vừa và nhỏ, có 50% mô hình có thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng/năm, 20% mô hình có doanh thu từ 100 đến 200 triệu đồng, có mô hình doanh thu hàng chục tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,47%, cận nghèo 8%, tỷ lệ hộ khá, giàu 56,6%. Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức được 48 buổi giáo dục truyền thống cho hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Trong nhiệm kỳ kết nạp hội viên mới được 291 đồng chí, đến nay toàn huyện có 20 tổ chức Hội cơ sở với 2.970 hội viên; hằng năm 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tiên phong tích cực của CCB ở cơ sở; công tác đối ngoại Nhân dân đạt kết quả tốt….

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB huyện đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể, đó là: Phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm giới thiệu cho tổ chức Đảng từ 5 hội viên trở lên. Mỗi năm giảm từ 2,0 – 2,5% tỷ lệ hộ hội viên nghèo. Phấn đấu kết nạp hội viên mới đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có hội viên mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. 100% hội viên gương mẫu tham gia các cuộc vận động do trung ương, địa phương và Hội phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các đồng chí lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội CCB huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Hội CCB huyện quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức học tập coi đây là khâu đột phá, khắc phục tính hình thức, quan tâm phát triển tổ chức hội, tăng cường công tác kết nạp hội viên; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt đông của hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phát triển các ngành nghề trong nông thôn, tiếp tục triển khai tốt phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong CCB…

Tại Đại hội, với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, đồng chí Đồng Phúc Bình, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Lý Ngọc Thắng, giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu hội cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tác giả: Thu Thúy – Đức Trọng