Ban Chấp hành Hội CCB huyện Mộc Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Ngày 12/5, Hội Cựu chiến binh huyện Mộc Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội, có đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND huyện Mộc Châu và hơn 200 đại biểu là hội viên CCB huyện Mộc Châu.

Hội CCB huyện Mộc Châu hiện có 18 cơ sở hội với 4.443 hội viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua. Đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mộc Châu tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đến nay, tổng dư nợ đạt trên 95 tỷ đồng, cho trên 2.260 hộ vay vốn thông qua 61 tổ TK&VV; thành lập mới 3 công ty, 1 doanh nghiệp, 4 HTX, 8 hộ kinh doanh và 18 hộ làm mô hình kinh tế trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 1.500 lao động là hội viên và con em hội viên CCB; có 163 hộ gia đình CCB tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi. Thực hiện công tác an sinh xã hội, Hội đã phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp trên 885 triệu đồng, hỗ trợ 89 người có công có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gần 500 hộ gia đình có công với cách mạng làm mới và sửa chữa nhà ở…

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB huyện Mộc Châu phấn đấu thành lập từ 2 HTX kiểu mới trở lên do hội viên CCB làm chủ, mỗi năm có từ 2 mô hình kinh tế giỏi trở lên; xóa từ 30 -35 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB; mỗi cơ sở Hội nhận từ 1 - 2 công trình đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị “Đường Cựu chiến binh tự quản”...

Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội CCB huyện Mộc Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Mộc Châu tặng Giấy khen cho15 tập thể, cá nhân; Hội CCB huyện Mộc Châu tặng 30 Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đức Anh