BCH Hội CCB huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội

Trong 2 ngày 18-19/5/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ninh Phước  long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là Đại hội được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội Hội CCB cấp huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Về dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Đại biểu quốc hội khoá XIV, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Thuận; đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Ninh Phước; đồng chí Bạch văn Nguyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Văn phòng, các ban cơ quan Tỉnh hội; Hội CCB các huyện, thành phố; hội 487 trực thuộc; các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện, cùng 99 đại biểu CCB ưu tú đại diện cho 854 hội viên CCB huyện Ninh Phước tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Ninh Phước  lần thứ VII diễn ra với tinh thần: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trung thành - đoàn kết-gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện, xây dựng quê hương Ninh Phước giàu đẹp, văn minh. Đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Ninh Thuận  và báo cáo góp ý  thực hiện Điều lệ Hội. Bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Toàn Hội hiện có 854 hội viên, Hội đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, cựu quân nhân và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại điạ phương. Hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…

Với những thành tích xuất sắc, sự trưởng thành tiến bộ và những đóng góp to lớn của các cấp hội và cán bộ, hội viên. Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã vinh dự được các cấp, các ngành tặng 02 cờ thi đua của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, và được các cấp khen thưởng Bằng khen, giấy khen cho cán bộ, hội viên .

Đại hội xác định rõ mục tiêu tổng quát công tác Hội nhiệm kỳ tới, là: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CCB; tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phối hợp tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng các mạng cho thế hệ trẻ; tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ huyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch Hội CCB Tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Hùng Phó bí thư thường trực huyện ủy Ninh Phước  đã  ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB huyện Ninh Phước trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí  đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh, gồm 25 đồng chí; 2 đại biểu dự khuyết. Tại kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Y được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Phước nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu  Hội Cựu chiến binh  huyện Ninh Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị Quyết , bế mạc và Đại hội thành công tốt đẹp.

Đức Hạnh-Hội cựu chiến binh