*Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCBVN tặng hoa cho Đại hội *
Báo cáo chính trị tại đại hội đã nêu rõ nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên có lập trường, quan điểm vững vàng; quán triệt thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Hội và Tỉnh Bình Dương phát động; Vận động CCB trong tỉnh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, tặng hoa, quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trong 5 năm qua, toàn Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình , giảm nghèo bền vững, có hơn 3.000 lượt hộ hội viên được vay từ các nguồn vốn Nhà nước với dư nợ gần 60 tỷ đồng. Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do hội viên đóng góp có số dư hơn 22 tỷ đồng giúp cho hơn 2.000 hội viên vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp. Nhờ đó hơn 120 hộ đã thoát nghèo; 75,94% gia đình hội viên có mức thu nhập từ khá trở lên, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,25% và cận nghèo là 0,49%. Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây mới 60 căn nhà, sửa chữa 55 căn để tặng và giúp cho các hội viên có khó khăn về nhà ở với tổng kính phí 3,8 tỷ đồng
Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”. Mô hình không rải vàng mã khi đưa tang CCB và người thân được xây dựng từ Hội CCB thị trấn Phước Vĩnh- huyện Phú Giáo đã được phổ biến và nhân rộng trong toàn Tỉnh hội; phong trào “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cán bộ,hội viên đã hiến hơn 23.700 m2 để làm đường, 2,5 tỷ đồng và trên 30.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn và chỉnh trang đô thị …

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư thường trực tình ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

*
*

*Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư thường trực tình ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng bức trướng cho Đại hội **
*

Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ; góp phần bồi dưỡng, giới thiệu gần 12.000 thanh niên vào Đoàn, gần 1.000 đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng, tham gia giáo dục, cảm hóa hơn 1.000 thanh, thiếu niên chậm tiến. Tham gia xây dựng mô hình “Chi hội trưởng CCB làm Bí thư danh dự của Chi đoàn TNCS”.
Đại hội thảo luận, xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới, với một số chỉ tiêu cụ thể: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hơn 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; tập hợp trên 70% cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt tại Câu lạc bộ, Ban LLTT; trên 98% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; trên 95% “hội viên gương mẫu”; trên 95% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; phấn đấu không còn hộ nghèo, 80% hộ khá và giàu…
Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội CCB tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ qua đã có những bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; Hội đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng; phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tham gia công tác đối ngoại nhân dân… giúp khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB là một tổ chức chính trị-xã hội có uy tín, được cấp ủy Đảng, Chính quyền, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao…

Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội
Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 23 đồng chí và bầu 04 đại biểu dự Đại hội CCB toàn quốc. Đồng chí Phan Thành Sơn Chủ tịch Hội CCB Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V tái cử Chủ tịch Hội CCB Tỉnh Bình Dương khóaVI (nhiệm kỳ 2017-2022.Trịnh Quốc Khánh.