Sáng 29/12/2022, Đoàn đại biểu về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Đại hội có sự tham dự của hơn 500 đại biểu chính thức, ngoài ra còn có các đại biểu khách mời.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trọng Đức (TTXVN)