Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội thảo. Ảnh: baoapbac.vn

Ngày 29/12, tại thành phố Mỹ Tho, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Ấp Bắc - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963 - 2/1/2023).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo cho biết, đây là Hội thảo khoa học cấp bộ; là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, nghị lực vượt qua khó khăn; củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, giúp nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị vận dụng vào thực tiễn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo yêu cầu, trên tinh thần khách quan, khoa học và trách nhiệm cao, các đại biểu cần làm sâu sắc hơn các nội dung trọng tâm là khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục miền Nam, trực tiếp là Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 8 và Tỉnh ủy Mỹ Tho trong lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, qua đó làm sáng tỏ bài học kinh nghiệm từ Chiến thắng Ấp Bắc.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (Bộ Quốc phòng), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo cho biết, trong trận Ấp Bắc ngày 2/1/1963, quân dân ta đã tiêu diệt và làm bị thương 450 tên địch, trong đó có 11 cố vấn, nhân viên quân sự Mỹ; bắn rơi 5 máy bay trực thăng; phá hủy 3 xe bọc thép; đánh chìm 1 tàu chiến cùng nhiều phương tiện chiến tranh của quân địch. Chiến thắng Ấp Bắc chính là thành quả của đường lối phát triển cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng; mở ra khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, khẳng định vai trò của đấu tranh quân sự trong chiến tranh giải phóng. Đây là mốc son trong tiến trình của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là kết quả của sự chỉ đạo nhạy bén, kịp thời, đúng đắn của Đảng, trực tiếp làm phá sản chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của kẻ thù.

Theo Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Nhiên, Ban tổ chức đã nhận được 80 báo cáo, tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Tiền Giang và các cơ quan hữu quan. Các tham luận đã thống nhất nhận định, lý giải, làm sâu sắc nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn; khẳng định Chiến thắng Ấp Bắc là minh chứng cho chủ trương chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng, trực tiếp là Khu ủy Khu 8 và Tỉnh ủy Mỹ Tho, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chiến thắng đã để lại những kinh nghiệm, bài học quý báu, làm cơ sở cho việc vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình khẳng định, Tiền Giang luôn phát huy tinh thần Chiến thắng Ấp Bắc, đẩy mạnh phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh đã vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm quý từ Chiến thắng Ấp Bắc vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn hiện nay. Năm 2022, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 6,42%; GRDP bình quân đạt 59,9 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 3,63 triệu đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 41.750 tỷ đồng (tăng 9,8%); kim ngạch xuất khẩu 3,6 tỷ USD (tăng 15,9%)…

Minh Trí (TTXVN)