Có chi hội như Chi hội 3, thôn Yên Lịch khéo vận động CCB và nhân dân cùng làm, đã đổ bằng vật liệu cứng một đoạn đường rộng 4m, dài gần trăm mét, khắc phục nơi thường bị lụt lội, đọng nước bẩn, hết gần 30 triệu đồng. Số tiền mọi người ủng hộ làm đường còn dư, đã giúp thôn làm sân cho nhà trẻ, mẫu giáo.

Hoặc Hội phát động nâng cao đời sống hội viên, thì lập tức huy động vốn của ngân hàng chính sách, quỹ đồng đội cho hội viên vay, đồng thời tổ chức tập huấn thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu, như các hội viên Trần Minh Đức, Phạm Hải Đăng (Chi hội thôn An Bình); Nguyễn Văn Hiển (Chi hội thôn Đào Viên)...; nhiều hội viên trở thành doanh nhân như các đồng chí Đồng Minh Chủ, Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Hiển...

Thông thường phát động một phong trào thi đua nào, đều phải có chỉ tiêu cụ thể. Phát động thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng sâu rộng, song Hội CCB Dân Tiến cũng đề ra các chỉ tiêu rõ ràng, để phấn đấu. Hội luôn xác định Hội CCB là một đoàn thể chính trị - xã hội, lấy vận động thuyết phục là chính, và luôn nắm chắc nhiệm vụ trung tâm, là sẽ đạt tới đích. Nhờ vậy, các chỉ tiêu đều đạt và vượt; có chỉ tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ thì mới nửa thời gian đã hoàn thành, như chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo; nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, sắm được ô tô vận chuyển hàng hóa, máy móc phục vụ kinh doanh như các hội viên Lê Văn Tụ, Phạm Van Hoằng, Phạm Văn Sơn. Hoặc chỉ tiêu chống tệ nạn xã hội, thì hiện tại, toàn xã không có hội viên nào có con em dính vào chuyện này...

Bài và ảnh: Nguyễn Duy Lễ