Trước khi Đại hội, Thường trực Hội CCBTP đã phối hợp chăt chẽ với cấp ủy địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuẩn bị, từ khâu soạn thảo các văn kiện chính trị, nhân sự, thời gian, địa điểm, kinh phí, công tác phối hợp giữa các đoàn thể, mặt trận, cơ quan quân sự, nghành văn hóa thông tin và đài truyền thanh-truyền hình địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang trí , công tác tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra đại hội. Do vậy, Đại hội ở các quận, huyện, khối 487 diễn ra đúng kế hoạch, hướng dẫn của TW Hội và của Hội CCBTP với tinh thần phấn khởi, nghiêm túc,đoàn kết và dân chủ. Báo cáo chính trị tại các đại hội đã đánh giá đúng thực trạng tình hình, khẳng định những đóng góp của Hội và hội viên, nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng như xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động Hôi trong nhiệm kỳ 2017-2022. Các đai hội đều diễn ra trong 2 buổi sáng ( nội bộ và chính thức), bầu nhân sự BCH mới và dự đại hội cấp trên đều diễn ra 1 lần đúng và đủ số lượng, tiêu chuẩn và dự kiến. Lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các nghành đều đến dự dự và chỉ đạo đại hội.
Hội CCBTP đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và các hội trực thuộc đồng thời tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Hội CCB Thành phố dự kiến vào trung tuần tháng 8/ 2017.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát