Ở khu hành chính số 2, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên có thượng úy CCB Ngô Minh đã hơn 10 năm làm chi hội trưởng CCB chăm lo công tác chu đáo, anh còn chú ý giúp đỡ các gia đình chính sách. Năm 2010, anh đã cùng chi hội CCB của mình đứng ra giúp 2 gia đình chính sách, tổ chức đón nhận và an tang hài cốt của 2 liệt sĩ là Phùng Quang Thanh từ nghĩa trang miền Tây Nam Bộ và Phùng Bạch Dương từ nghĩa trang Trường Sơn về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên. Ngoài công tác hội, anh còn làm các công tác của phường giao như: Trưởng ban thanh tra nhân dân; Trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng; Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc; đội trưởng đội tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội… Hàng năm, chi hội 2 và cá nhân anh đều được phường và thành phố trao tặng giấy khen.

Công tác Hội