Thiết thực thi đua chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, tạo khí thế sôi nổi trong toàn Hội, góp phần phục vụ đời sống, tinh thần hội viên, thúc đẩy sự phát triển của mỗi đơn vị, địa phương. Trong số đó, cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên, hội viên hội CCB và nhiều công nhân lao động trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Trình - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên cho biết: Để tạo khí thế thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội, chúng tôi đã vận động cán bộ, hội viên trong tỉnh tích cực tham gia viết về cuộc thi, vì đây một hoạt động lớn của Hội CCB tỉnh trong năm 2022. Qua phân loại, bước đầu cho thấy các bài gửi về đều thể hiện tính nghiêm túc; chủ đề, nội dung đều bám sát vào đề cương do Ban Tuyên giáo T.Ư Hội hướng dẫn. Đó là việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ và các kỳ Đại hội của Hội CCB Việt Nam cho toàn thể hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên hội viên Hội CCB giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội, xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thành công của cuộc thi là bài dự thi chất lượng cao, được trình bày công phu, có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, bố cục và hình ảnh được sưu tầm với nhiều tư liệu quý có giá trị lịch sử, bài viết về tấm gương tiêu biểu cảm động, thể hiện được vai trò của Hội CCB và mỗi hội viên trong giai đoạn hiện nay. Có bài thi dài hàng trăm trang, được sáng tạo bằng việc phân theo từng phần căn cứ vào nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam. Có bài phản ánh được hoạt động của tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước, vì vậy dựng lên một bức tranh toàn cảnh về Hội CCB Việt Nam. Sau quá trình chấm thi, BTC lựa chọn và gửi các bài có chất lượng cao gửi về T.Ư Hội CCB Việt Nam để tiếp tục dự thi.

Mạnh Hóa