Căn cứ tính chất, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, ngày 22-5-2014, T.Ư Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai Hội.

Thực tiễn 5 năm qua khẳng định: Quy chế phối hợp hoạt động là sợi dây cố kết chặt chẽ hơn mối quan hệ đặc biệt, nghĩa tình giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp Hội Doanh nhân CCB Việt Nam; từ đó nhân lên sức mạnh của từng tổ chức Hội và sức mạnh của tình đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.  Cũng vì đó mà khái niệm “một mà hai, hai mà một” được nhiều người ví von khi nói về hai tổ chức của những người lính cựu.

Tuy mới thành lập được trên 6 năm, nhưng với việc triển khai Quy chế phối hợp công tác với Hội CCB các cấp, được sự hỗ trợ trách nhiệm, hiệu quả của Hội  CCB, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã nhanh chóng đi vào hoạt động có nền nếp. Hai bên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động trong xây dựng Hội vững mạnh về chính trị - tổ chức; tích cực, sáng tạo, nghĩa tình giúp nhau phát triển kinh tế. Điểm nổi bật là hai Hội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”.

Thực hiện phong trào nói trên, các cấp Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi, giúp nhau bằng nhiều cách, đặc biệt là huy động vốn, đào tạo nghề mới; áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tạo nên một khâu đột phá trong phát triển sản xuất, nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm; làm kinh tế đạt hiệu quả cao.

Từ thành quả làm kinh tế tạo nên tiềm lực to lớn, hai Hội chủ động tham gia có hiệu quả vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Điển hình là các các chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng các cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, trong quá trình phối hợp hoạt động, hai Hội đã tạo nên hình mẫu tiêu biểu của CCB và doanh nhân CCB Việt Nam về trách nhiệm và hiệu quả trong công tác xã hội; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao.

Các chương trình “Tri ân đồng đội” được hai Hội phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay đã động viên được sự tham gia của đông đảo CCB, doanh nhân CCB “nối vòng tay lớn”, đóng góp mỗi chương trình nhiều tỷ đồng để tri ân đồng đội, tri ân những đối tượng chính sách (năm 2015, quyên góp được 2 tỷ đồng, năm 2016 là 69 tỷ đồng, năm 2017 hơn 100 tỷ đồng và năm 2019 trên 338 tỷ đồng). Những nghĩa cử cao đẹp của các Hội Doanh nhân, Câu lạc bộ Doanh nhân, các doanh nhân CCB trong hoạt động xã hội, thiện nguyện đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ lòng nhân ái; động viên, khích lệ đông đảo CCB, doanh nhân CCB và nhân dân thực hiện ngày càng tốt hơn đạo lý truyền thống “Uống nước nhờ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Một trong những thành công từ thực hiện quy chế là hai Hội phối hợp xây dựng và phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân CCB Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB đã tập hợp, cố kết và động viên hội viên CCB và doanh nhân CCB phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; trình độ hiểu biết, kiến thức khoa học kỹ thuật… góp phần phát triển kinh tế; thông qua đó hình thành bản sắc, hình ảnh của doanh nhân CCB trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB, sự phối hợp chặt chẽ của T.Ư Hội CCB, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB, Hội và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB đã tích cực, chủ động vượt mọi khó khăn, đứng vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt của kinh tế thị trường; sản xuất kinh doanh trên cơ sở tôn trọng pháp luật, nộp ngân sách đúng quy định; tạo việc làm, thu nhập cho CCB, con em CCB…, góp phần thực hiện an sinh xã hội. Điều đáng tự hào là trong khó khăn, thách thức nghiệt ngã của kinh tế thị trường những năm qua, không có doanh nghiệp CCB nào phá sản, không doanh nhân CCB nào vi phạm pháp luật.

Từ thành quả phối hợp chỉ đạo xây dựng các tổ chức Hội Doanh nhân CCB, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB là những “sân chơi” lành mạnh, hoạt động hiệu quả, tạo được sự lan tỏa và sức hút mạnh mẽ. Vì vậy, từ 19 Câu lạc bộ và Hội Doanh nhân CCB khi mới thành lập, đến tháng 7-2019, Hiệp hội Doanh nhân CCB đã có 45 tổ chức Hội thuộc 45 tỉnh - thành phố trên cả nước; trong số đó có 18 Câu lạc bộ Doanh nhân CCB do Hội CCB cấp tỉnh quyết định thành lập.

Thành lập trên cơ sở phong trào CCB phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhưng khi hoạt động có hiệu quả, Hiệp hội Doanh nhân CCB trở thành nòng cốt cho việc này nở, phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp, hợp tác xã… do CCB làm chủ. Đến nay, Hội CCB Việt Nam đã có gần 8.000 doanh nghiệp và 2.935 tổ hợp tác, 80.550 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, hoạt động có hiệu quả; tự nguyện tham gia các Hội và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB.

Thực tiễn hoạt động phối hợp giữa Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB những năm qua khẳng định, CCB nói chung và doanh nhân CCB nói riêng ngày càng kế thừa và phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.

Ghi nhận thành công, đóng góp lớn lao của Hiệp hội Doanh nhân, 5 năm qua Hiệp hội và các tập thể, cá nhân thuộc Hiệp hội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 8 Huân chương Lao động hạng Ba, 27 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 309 Bằng khen của T.Ư Hội. Đặc biệt, năm 2018, Chủ tịch Hiệp hội - Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội - Nguyễn Thị Bảo Hiền được Thủ tướng tặng Bằng khen.

Thành công cùng với những kinh nghiệm gạn lọc được qua thực hiện Quy chế phối hợp công tác thời gian qua là tiền đề, hành trang rất cần để Hội CCB Việt Nam cùng Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tiếp tục đồng hành vì những mục tiêu cao cả và thiết thực trong thời gian tới.

Duy Tường