PV: Với cương vị là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, xin đồng chí nhận xét và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh Sóc Trăng (2005-2009)?

Đồng chí Lâm Thị Hoa: 5 năm qua, phong trào thi đua luôn được duy trì và phát triển liên tục, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức Hội đã không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đề ra. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác chính trị tư tưởng được coi là công tác quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên. Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được CCB hưởng ứng tích cực, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng. Đã có 9 hộ CCB hiến đất mở đường, làm trường học; trong đó CCB Trần Văn Lâm huyện Kế Sách hiến 2.000m2 đất. Qua cuộc thi tìm hiểu về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có 610 CCB dự thi đoạt 7 giải nhất; 6 giải nhì, 9 giải ba. Điển hình là CCB khối Dân Chính Đảng, huyện Kế Sách và TP Sóc Trăng.

Trong 5 năm qua, phát triển hội viên (HV) là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Hội, đã phát triển được 4.274 HV. Phong trào thi đua đăng ký HV CCB gương mẫu, gia đình văn hóa đã được thực hiện sâu. Đến năm 2008 đã có 17.432 CCB gương mẫu, chiếm 97,18% và có 17.071 gia đình HV văn hóa, chiếm 95,18%. Song song với công tác phát triển HV, các cấp Hội luôn coi trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ luôn được củng cố kiện toàn.

Thực hiện phong trào chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho HV, Hội đã phát động trong toàn Hội phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp. Phong trào gây quỹ, hùn vốn để giúp nhau phát triển sản xuất được thực hiện trong các cấp Hội, huy động vốn nội bộ với tổng số tiền là 7,556 tỷ đồng, tăng 5,8 tỷ đồng. Cùng với việc huy động vốn nội bộ, các cấp Hội tận dụng nguồn vốn vay từ các nguồn với tổng số tiền là 68,618 tỷ đồng, tăng 60,371 tỷ đồng so với năm 2004. Thông qua phong trào hùn vốn, vay vốn từ các nguồn đã giúp cho 15.450 hộ được vay vốn để phát triển kinh tế, tạo 10.889 lao động tại chỗ có việc làm. Phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, hộ khá giàu là 6.987, chiếm 39,51%, tăng 7,90%, hộ nghèo chỉ còn 1.188, chiếm 6,72, giảm 8,46% (so với năm 2004). Hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cất được 1.438 căn nhà tình thương, 706 nhà tình nghĩa, 81 căn nhà đồng đội.

PV: Để phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thật sự đi vào đời sống, sinh hoạt, công tác đối với các cấp Hội, đồng chí có định hướng nhiệm vụ trong công tác Hội CCB tỉnh Sóc Trăng?

Đồng chí Lâm Thị Hoa: Trong thực hiện, Hội CCB luôn giữ vững được phong trào, có sự phấn đấu vươn lên, nhiều mặt đi vào chiều sâu, nhiều mô hình mới phát triển. Phong trào thi đua của Hội đã gắn được với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các tổ chức Hội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Hội còn góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Tuy nhiên, phong trào phát triển chưa được đồng đều, chưa đi vào chiều sâu, các mô hình tốt chưa được quan tâm, việc nhân rộng điển hình tiên tiến hàng năm còn hạn chế. Một số tổ chức Hội và HV chưa nhận thức đấy đủ về ý nghĩa, mục đích của công tác thi đua khen thưởng, chưa coi đó là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và vẫn giữ vững những mục tiêu thi đua. Mục tiêu chung là các cán bộ Hội viên CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần IV, các nhiệm vụ, Nghị quyết BCH Tỉnh hội đề ra và nhiệm vụ cấp ủy chính quyền địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

PHƯƠNG NGHI