Ngay từ ngày đầu nghiên cứu nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ đã phấn khởi nói: “Thời cơ chuyển mình của xóm công giáo chúng ta đây rồi!”.

Cụ đã thực hiện thế nào? Công phu tỉ mỉ lắm. Xin thí dụ: Cùng với học tập các nội dung về Bác, cụ hướng dẫn cho bà con học Nghị quyết 25 của Đảng về tôn giáo; rồi học 10 điều, trong đó có 7 điều tốt đời, 3 điều đẹp đạo của UBĐK công giáo Việt Nam, thư của HĐGM Việt Nam khuyên giáo dân làm tròn 2 đức vâng lời, là vâng lời Chúa để linh hồn sau này được lên thiên đàng và cùng với Đảng xây dựng cuộc sống, như vậy mới là “Con chiên tốt cũng là một công dân tốt”. Hoặc chuyện vận động sinh đẻ có kế hoạch, biết giáo dân có tư tưởng đời này sinh đông con để thờ phụng Chúa, thì đời sau sẽ có nhiều linh hồn ở thiên đường, muốn thuyết phục được bà con thì mình phải làm trước. Nghĩ thế, cụ động viên 3 con cháu của cụ chỉ đẻ hai con… Nhờ các phương pháp như thế mà dần dần giáo dân “làm theo” khá tốt, tỷ lệ người sinh con thứ ba từ 50% khi chưa có cuộc vận động (năm 2006), nay giảm xuống còn 15% (năm 2010).

Cũng với những cách làm công phu, tỉ mỉ trên các công tác khác như vậy, mà sau 4 năm, xóm này đã xóa hết hộ đói, nhà tạm, nhà ở kiên cố ngày càng nhiều thêm; từ 50% số hộ nghèo năm 2006, giảm còn 8% số hộ nghèo năm 2010; 100% số con cháu được đến trường học, không ai để con bỏ học giữa chừng và khi chưa có cuộc vận động, cả xóm không có cháu nào đỗ đại học, cao đẳng, 4 năm thực hiện cuộc vận động, đã có 25 cháu vào đại học, cao đẳng, 18 cháu vào trung cấp ngành và 14 cháu đi học trường nghề…

Thế đấy, sau 4 năm, xóm 3 được MTTQ tỉnh, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tặng bằng khen là khu dân cư tiên tiến xuất sắc; các đoàn thể quần chúng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó Chi hội CCB được Tỉnh hội và T.Ư Hội khen thưởng 4 năm liền!

MINH HIÊN