Thời gian qua, cụm duy trì hoạt động các nề nếp, có chât lượng, đồng đều; động viên được mọi cán bộ, hội viên hăng hái thi đua đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, được đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Hội CCB TP Đà Nẵng đã trao 50 triệu đồng, giúp Hội CCB Quảng Nam, Quảng Ngãi, xây nhà tình nghĩa.

Thành Nam