Nét nổi bật là Hội CCB 3 địa phương đã phát động và duy trì liên tục phong trào thi đua gắn với cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác, triển khai xây dựng nhiều mô hình mới, nhiều việc làm mới, nhiều giải pháp mới để hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Thành ủy, TW Hội giao.
Các địa phương đã tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức ,bản lĩnh chính trị cho hội viên, tập trung xóa nghèo đạt chỉ tiêu, xóa trên 100 nhà dột nát, xây dựng và sữa chữa trên 200 nhà cho hội viên có cuộc sống khó khăn, triển khai nhiều giải pháp về vốn vay ưu đãi để CCB phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giải quyết gần 5000 lao động là CCB,CQN và con em của họ. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp trong cụm đã đồng hành cùng tuổi trẻ trong các hoạt động giáo dục truyền thống, xây dựng tổ chức đoàn, nhận cảm hóa trên 200 thanh thiếu niên hư, dương tính với ma túy, trên 100 em học sinh bỏ học trở lại trường,tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7 hơn 1 tỷ đồng, quy tập gần 100 hài cốt liệt sĩ váo nghĩa trang.
Trong năm 2018, Hội CCB cụm thi đua số 8 ký kết thi đua, tập trung động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế;chăm lo giáo dục thế hệ trẻ; tham gia có hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động lớn của nhà nước và địa phương; củng cố các cấp Hội trong sạch, vững mạnh. Từng Hội đề ra chương trình, kế hoạch hành động sát với địa phương, có nhiều nội dung đột phá , nhiều mô hình mới , việc làm mới, tạo chuyển biến tích cực trong các hoạt động của Hội.
Nguyễn Phát