Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng đã đến dự. Tham dự lễ tổng kết còn có lãnh đạo và trưởng các ban của Tỉnh, Thành hội Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

Năm 2010 toàn cụm đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Hội, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng địa phương. Phong trào thi đua của các Tỉnh, Thành hội trong cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trong hoạt động Hội trên nhiều lĩnh vực xã hội. Trong giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc vay được gần 35 tỷ đồng, tổng dư nợ lên tới 148 tỷ đồng. Đến nay, hộ nghèo còn 2,06%, giảm 0,94 so với năm 2009. Tỉnh hội Bắc Ninh có tổng dư nợ vồn vay là 147.322 triệu đồng. số hội viên nghèo chỉ còn 638 hộ, Tỉnh hội đã xóa được 8 nhà cấp 4 dột nát, chỉ còn 62 nhà dột nát. Tỉnh hội Bắc Giang, vay vốn ủy thác được 155 tỷ đồng, giúp cho 1.742 gia đình hội viên có vốn phát triển sản xuất, trong năm qua, đã phấn đấu giảm được 2% số hộ nghèo, vượt chỉ tiêu 0,2%. Thành hội Hà Nội, có 979 tổ vay vốn với tổng dư nợ lên tới 298.682 triệu đồng cho 23.216 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh. Đã giảm 500 hộ nghèo. Hiện còn 4.000 hộ nghèo (2,1%).

Hội nghị đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2011 tập trung vào 7 trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tích cực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo, làm giầu hợp pháp, góp phần nâng cao đời sống hội viên.

Hội nghị cũng đề nghị tặng cờ thi đua cho Tỉnh hội Bắc Giang; tặng bằng khen cho Thành hội Hà Nội, Tỉnh hội Bắc Ninh và Tỉnh hội Vĩnh Phúc.

Đoàn Anh Hải