6 tháng qua, các Tỉnh, Thành hội trong Cụm bám sát sự chỉ đạo của TƯ Hội và cấp ủy địa phương, phát động triển khai toàn diện đợt thi đua đột kích với chủ đề: Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII đạt kết quả tốt. Về công tác bầu cử, các cấp Hội tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Cán bộ, hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND ở cấp cơ sở đạt gần 80%. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội CCB TP. Hải Phòng tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức về đích xây dựng nông thôn mới”, phát động mỗi quận nội thành kết hợp với đơn vị khối 487 giúp đỡ từ 1 đến 2 xã các công trình, sản phẩm có ý nghĩa. Hội CCB tỉnh Quảng Ninh nhân rộng phong trào “Thắp sáng đường quê”, bảo dưỡng, nâng cấp và lắp đặt 229 bộ bóng đèn ở 17 thôn bản. Toàn Cụm phát triển được gần 10.000 hội viên mới...
Cụm thi đua thống nhất xác định 3 trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm là: Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân; hoàn thành tốt việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022...
Nguyễn Xuân Yên