Đồng chí Trần Thành Nghiệp, Uỷ viên thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, Trưởng cụm thi đua số 12 chủ trì hội nghị (ảnh).

Công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm 2010 có nhiều khởi sắc, các Tỉnh, Thành hội đều thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước có nhiều nét mới, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua, bám sát chủ đề: “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh”, từ đó tích cực công tác, học tập, lao động sản xuất xây dựng 257 công trình CCB chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 755 công trình chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, trên 90% số hội viên CCB rước ảnh Bác Hồ về hộ gia đình treo nơi trang trọng nhất, tham gia cùng các cấp vận động 100% số thanh niên đến tuổi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, phối hợp với công an, dân quân tự vệ tuần tra 30.756 lượt...

6 tháng cuối năm 2010, các Tỉnh, Thành hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức tốt đưa các Mẹ VNAH, Anh hùng đi dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; chuẩn bị phục vụ cho Hội nghị BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam tại TP Cần Thơ...

Tin và ảnh: Trần Hiếu