Ngày 30-11-2021, tại T.P Đông Hà (Quảng Trị), Cụm thi đua Hội CCB 6 tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) tổ chức Hội nghị giao ban năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng Cụm thi đua chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2021, các cấp Hội tích cực thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, T.Ư Hội CCB Việt Nam; phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kết luận số 01 KL-TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư ưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, về bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ hàng chục tỷ đồng, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, động viên hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19; Tham gia các “Tổ xung kích”, “Tổ phòng, chống Covid-19”, “Tổ mua bán, vận chuyển hàng hóa”, “Tổ thu gom nông sản, thực phẩm”...

Hội CCB tham gia cùng MTTQ, các ngành chức năng giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành giới thiệu cán bộ chủ chốt ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp các cơ quan chức năng giám sát, phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển Đảng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; các cấp Hội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Hội nghị nhất trí đề nghị T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ Thi đua 2021 cho Hội CCB các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa; tặng Bằng khen cho Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tin ảnh: Nguyễn Văn Hùng