Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo T.Ư Hội cũng như các cấp ủy Đảng, Công đoàn cơ quan đã nỗ lực xây dựng bộ máy tổ chức vững mạnh, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, luôn xác định là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó. Thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp lãnh đạo các ban, đơn vị hoàn thành tốt chương trình, công tác đề ra, tham gia phối hợp công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của Hội CCB Việt Nam.
Đánh giá cao những thành tích của Công đoàn cơ quan TƯ Hội, đồng chí Đào Văn Ngọc cho rằng các cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB có nhiều nỗ lực để hoàn thành công tác chuyên môn cũng như các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó; trở thành một nhân tố quan trọng trong các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp thiết thực vào các hoạt động của hội cũng như các chương trình an sinh xã hội.
Nhân dịp này đồng chí cũng thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.
Tin và ảnh: Hoàng Linh