Chính anh cũng là người Hà Tĩnh. Đây là mảnh đất kiên trung, bất khuất, anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; lại là nơi có ruộng, rẫy nhiều, màu mỡ, thuận lợi cho nhân dân làm ăn, canh tác. Trong quá trình hội nhập phát triển đi lên, từ một xã nghèo, thuần ruộng, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của đảng bộ và nhân dân, trong đó có CCB Lê Xuân Bình, đến nay, bộ mặt toàn xã như khoác lên mình một chiếc áo mới: các công trình hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm, nhà trụ sở UBND, nhà văn hóa thôn, trạm xã, trường mẫu giáo đầy đủ và đến 90% nhà dân được xây dựng kiên cố, vững chắc… Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt, chỉ còn một số hộ cận nghèo. Trong thành quả chung của toàn xã đổi mới đi lên, phải nói đến công sức đóng góp không nhỏ trong gần 30 năm qua của CCB Lê Xuân Bình, bởi anh có tới 7 nhiệm kỳ là Đại biểu HĐND và Chủ tịch UBND xã. Thử hỏi: Công đầu là ai?
B.T