Báo cáo Tổng kết công tác và phong trào thi đua cho thấy, năm 2015, Cơ quan TƯ Hội và hai đơn vị trực thuộc là Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Cơ quan TƯ Hội tích cực, chủ động làm tham mưu giúp Thường trực TƯ Hội triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác lớn, các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội; làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống; tích cực tuyên truyền và thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 1237 của Chính phủ… Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB năm qua đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, hoạt động tích cực, hiệu quả, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB. Làng Hữu Nghị tổ chức đưa đón, điều dưỡng 544 lượt CCB và 105 cháu an toàn, chu đáo. Làng cũng tổ chức đón tiếp chu đáo 53 đoàn khách quốc tế và 84 đoàn trong nước đến thăm, tặng quà dịp Tết… Từ cơ sở Trường trung cấp nghề được giải thể, thành lập Nhà khách TƯ Hội, được sửa chữa, tu bổ và đưa vào hoạt động có hiệu quả… Những thành tích đạt được trong năm 2015 trở thành đà tiến vững chắc của Cơ quan TƯ Hội CCB Việt Nam và các đơn vị thành viên trong năm 2016 này.
Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2015 của Cơ quan TƯ Hội và các đơn vị trực thuộc là Báo CCB Việt Nam và Làng Hữu Nghị Việt Nam được ghi nhận qua số liệu 100% tập thể và cá nhân đạt Lao động tiên tiến, 3 tập thể được nhận Cờ thi đua, 23 tập thể và cá nhân được Bằng khen, 100% chi bộ đạt TSVM… Cũng tại hội nghị, nhiều phương hướng nhiệm vụ công tác với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trong công tác và phong trào thi đua của Cơ quan TƯ Hội và các đơn vị trực thuộc được thông qua để năm 2016 đạt được nhiều thành tích to lớn hơn.
Lê Doãn Chiêu