Đây là đại hội toàn thể với 97 đảng viên đến từ 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư đến dự, phát biểu chúc mừng. Các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam Trần Hanh, Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi cùng dự và chỉ đạo Đại hội.

Làm tốt các khâu chỉ đạo, quán triệt, chuẩn bị nhân sự, tổ văn kiện, ý kiến tham luận… Đại hội đã thể hiện được tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, dân chủ, tính đảng và tính chiến đấu cao. Đại hội nhất trí với đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan thực sự là hạt nhân chính trị đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Sự lãnh đạo của Đảng bộ là tiền đề bảo đảm cho vị thế Hội CCB Việt Nam có bước phát triển mới, hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội CCB Việt Nam; hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã triển khai và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nghiêm túc, góp phần tạo không khí thi đua học tập trong toàn Đảng bộ, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đảng viên và các quần chúng trong các tổ chức đoàn thể, bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, quần chúng.

Với số phiếu tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa VIII nhiệm kỳ 2010-2015; 3 đồng chí đại biểu chính thức; 1 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư lần thứ nhất. Đồng chí Phùng Khắc Đăng được Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa VIII bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015.

PV

Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đây là đại hội toàn thể với 97 đảng viên đến từ 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Hoàng Xuân Cừ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư đến dự, phát biểu chúc mừng. Các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam Trần Hanh, Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi cùng dự và chỉ đạo Đại hội.

Làm tốt các khâu chỉ đạo, quán triệt, chuẩn bị nhân sự, tổ văn kiện, ý kiến tham luận… Đại hội đã thể hiện được tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, dân chủ, tính đảng và tính chiến đấu cao. Đại hội nhất trí với đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan thực sự là hạt nhân chính trị đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra. Sự lãnh đạo của Đảng bộ là tiền đề bảo đảm cho vị thế Hội CCB Việt Nam có bước phát triển mới, hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội CCB Việt Nam; hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã triển khai và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nghiêm túc, góp phần tạo không khí thi đua học tập trong toàn Đảng bộ, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đảng viên và các quần chúng trong các tổ chức đoàn thể, bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đảng viên, quần chúng.

Với số phiếu tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa VIII nhiệm kỳ 2010-2015; 3 đồng chí đại biểu chính thức; 1 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư lần thứ nhất. Đồng chí Phùng Khắc Đăng được Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa VIII bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015.

PV