CCB Nguyễn Văn Biện quê ở xã Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tháng 9/2000, Biện thành lập công ty TNHH Thương mại Trường Biện với diện tích ban đầu là 2.045 m2, nay mở rộng tới 15.000m2. Với tầm nhìn xa, Công ty đã tập trung vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy mó, thiết bị và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Cuối năm 2010, công ty đầu tư được 6.500m2 nhà xưởng, lắp đặt các trạm biến thế 250KVA, 560KVA, 750 KVA, 1.400 KVA, 3.200 KVA, mua thêm 1 dàn máy đúc với công suất 20.000 tấn /năm, 1 dàn máy cán công suất 3.500 tấn/ năm, 1 cẩu trục 5 tấn, 4 cẩu trục 10 tấn…Tổng số tài sản giá trị 45 tỷ đồng và vốn lưu động hơn 100 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty đã ổn định sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, tạo việc làm cho trên 250 lao động, trong đó cớ 50% lao động là con em CCB . Doanh thu của Công ty năm 2007 đạt trên 67 tỷ đồng, năm 2008 trên 82 tỷ đồng, năm 2009 đạt 113 tỷ đồng, năm 2010 đạt trên 228 tỷ đồng. Hàng năm, công ty đóng góp hàng tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước và trích quỹ doanh nghiệp trên 100 triệu đồng ủng hộ công tác xóa đói giảm nghèo, hoạt động tình nghĩa, nhân đạo. Công ty đã xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho CCB nghèo và gia đình liệt sỹ, gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam.

Công tác hội