Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xã đưa ra quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân. Thấy ruộng nhà mình nằm trong diện phải thu hồi, gia đình ông tự nguyện hiến 108m2 đất cho công trình. Ông bà còn vận động con cháu tham gia hàng trăm ngày công cùng nhân dân làm đường giao thông, xây dựng và làm vệ sinh môi trường.
Tấm gương của vợ chồng CCB Doãn Văn Tiêu được bà con trong xã noi theo, người thì đóng góp tiền mặt, người hiến đất, người góp công, vật tư các loại... Những cơ sở vật chất ấy, cùng sự hỗ trợ của cấp trên góp phần cho xã Ninh Sơn đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016.
Trong niềm vui chung, ông Doãn Văn Tiêu tâm sự: “Tôi sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của cùng bà con xây dựng quê hương, đất nước”. Còn bà Phạm Thị Thúy kể: “Khi ông Tiêu quyết định hiến đất cho thôn, tôi và các con đều ủng hộ. Gia đình tôi hiểu là, xây dựng nông thôn mới thì người được hưởng lợi nhiều nhất là những người đang sinh sống trong thôn, xã. Do vậy, khi có cơ hội thì phải đóng góp làm cho bộ mặt quê hương ngày càng thay da, đổi thịt”.
Việt Dũng