Những năm qua, bằng nhiều chủ trương, giải pháp, các cấp Hội đã đổi mới hoạt động xây dựng tổ chức Hội TSVM gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có uy tín với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Phần lớn các chi hội đều là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, đảm bảo về chất lượng, góp phần tạo nên sức mạnh của Hội.
Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường của các cấp hội và từng hội viên, phong trào giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả; các doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ trụ vững và phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn CCB và con em. Các cấp Hội thường xuyên chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH. Tổng số tiền dư nợ ủy thác đạt 525,168 tỷ đồng (tăng 168,042 tỷ đồng so với năm 2012); tỷ lệ nợ quá hạn là 0,07%. Ngoài ra các tổ chức còn huy động vốn nội bộ cho hội viên vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp là 7,7 tỷ đồng; vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm được 760 triệu đồng. Các hộ nghèo được làm quen với hoạt động tín dụng và sử dụng tiền đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng hướng và có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 7%/ năm; số hộ giàu và khá đạt 52,7%.
Hội tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Điển hình, như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào vệ sinh môi trường nông thôn được đông đảo CCB hưởng ứng với 552 gia đình hội viên hiến 88.460m2 đất; hội viên đóng góp 63.604 ngày công; ủng hộ trên 4,671 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; làm đường giao thông liên thôn, công trình thủy lợi, kết hợp với làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường.
Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB tỉnh Lào Cai không ngừng được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; tác phong công tác đạt hiệu quả thiết thực; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội V đề ra. Từ những kết quả đó, Tỉnh hội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, T.Ư Hội và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng Bằng khen cho 75 tập thể và 85 cá nhân; Tỉnh hội tặng Bằng khen cho 225 tập thể và 330 cá nhân. Hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân được các cấp khen thưởng.
Hà Văn Bàn