Cảm động trước tinh thần say mê ấy, tôi tự nhủ phải viết một bài hát về các anh, các chị kinh yêu và đêm ấy, tôi cùng cây đàn làm lên tác phẩm “Vang mãi tiếng hát CCB” có những câu: “Là những chiến sĩ năm xưa mang tên Bộ đội Cụ Hồ. Là những chiến sĩ năm xưa đã hy sinh cho độc lập tự do. Là những người con của Đảng quang vinh, chiến đấu vì nhân dân quên mình, để lại một phần máu xương cho Tổ quốc, quê hương. Nhớ lời Bác Hồ dạy năm xưa: Thương binh tàn nhưng không phế, góp sức mình xây dựng đất nước hòa bình, với Đảng, với dân trọn nghĩa vẹn tình. Vinh quang, vinh quang, vinh quang Quân đội Anh hùng. Chúng tôi là chiến sĩ thương binh với bao vết thương trên mình vẫn cùng nhau cất cao tiếng hát, hát lên đi, hát lên đi cho vết thương dịu lại...”.
Bài hát tặng cho CLB “Tiếng hát thương binh Thủ đô” được mọi người yêu thích. Là nhạc phẩm nằm lòng của thương binh, CCB cả nước.
Chu Xuân Cước