Lúc bấy giờ, có một số sĩ quan quân đội Đức giác ngộ theo đồng minh chống phát xít Đức, tên là Hồ Chí Long (tên Việt Nam mới), được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được sinh hoạt cùng một tổ đảng với đồng chí Nguyễn Chánh. Là người Âu, ông Long rất quý chó và ham thích nuôi chó, rồi xin được một con chó béc-giê đem về nuôi. Ông quý tới mức nhường cả tiêu chuẩn ăn cho chó. Vì sợ sức khoẻ Long giảm sút, chi bộ quyết định đồng chí phải đem chó đi trả. Long thực hiện nghiêm túc nghị quyết chi bộ. Lúc đồng chí Nguyễn Chánh đi công tác về thấy Long buồn buồn. Tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, đồng chí Nguyễn Chánh hiểu ra ngay và bàn với chi uỷ chiếu cố đến sở thích của người Âu châu. Mọi người nghe lời khuyên của Tư lệnh nên vẫn để Long nuôi béc-giê đồng thời còn tìm cách tăng tiêu chuẩn cho ông để vừa bảo đảm sức khoẻ, vừa nuôi được chó.

Thục Hương